Mẹo trồng 1 cây thành 1 bụi sả cao 1.2m | Tips to grow from 1 citronella tree to 1 lemongrass bushMẹo trồng 1 cây thành 1 bụi sả cao 1.2m | Tips to grow from 1 citronella tree to 1 lemongrass bush 1.2m high Từ 1 cây sả, sau 3 tháng trồng ta thu lại 1 bụi sả có …

source